สมาชิกสบายใจได้! กบข. ไม่ได้ลงทุนกองทุนรวม URBNPF หลังตลท.มีคำเตือน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวัง ก่อนตัดสินใจลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) เนื่องจากกองทุนฯ อาจมีเหตุถูกบอกเลิกสัญญาสิทธิการเช่าและเลิกกองทุนรวมนั้น

กบข. ขอแจ้งให้ทราบว่า กบข. ไม่มีการลงทุนในกองทุนรวม URBNPF และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หากกองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับศูนย์

นายทรงพล กล่าวว่า กบข. มีการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย ประมาณ 4,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.97% ของเงินกองทุนส่วนสมาชิก (ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 67) ซึ่ง กบข. ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนสินทรัพย์ลงทุนอยู่เสมอ และเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ที่มีมูลค่าตลาด มากกว่า 5,000 ล้านบาท โดยกองทุนจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือมีสิทธิการเช่า (Leasehold) อายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีรายได้ไม่กระจุกตัวกับผู้เช่าเพียงรายเดียว

“กบข. มีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่สมาชิก และลงทุนภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด จึงขอให้สมาชิกคลายความกังวลว่า กบข.ไม่มีการลงทุนในกองทุนรวม URBNPF และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หากกองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับศูนย์” เลขาธิการ กบข.ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มี.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top