เวียดนามคาดเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี 2581

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามคาดการณ์ว่า เวียดนามจะเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ (aging society) ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) ในปี พ.ศ. 2581

สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่า เวียดนามจะมีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่า 21 ล้านคนในปี 2567 ซึ่งคิดเป็นเกือบ 20% ของประชากรทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจาก 11.9% ของประชากรทั้งหมดในปี 2562 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 25% ของประชากรทั้งหมดในปี 2593

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามระบุว่า เวียดนามอาจใช้เวลากว่า 20 ปีในการเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พร้อมชี้ว่าสังคมผู้สูงอายุในเวียดนามนำไปสู่การขาดแคลนแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องดิ้นรนหาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานและความสามารถการแข่งขันลดลง และส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี ตามินห์ตวน รองประธานสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งเวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามไม่ควรมองว่ากลุ่มประชากรสูงอายุเป็นความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองว่าเป็นปัจจัยที่จะสร้างโอกาสมากมายให้แก่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมเชิงรุกของผู้สูงวัย

นอกจากนี้ เขาระบุว่าประชากรกลุ่มนี้สามารถเป็นปัจจัยและทรัพยากรที่สำคัญในชุมชน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัว และชุมชน เนื่องจากเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรทางการเงิน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top