ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 98,596 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 98,596 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 35,621 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 2,877 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 463 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.26% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 463 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 463 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนก.พ.67 ว่า การส่งออก มีมูลค่า 23,384 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 3.6% (YoY) ต่ำกว่าตลาดคาดเล็กน้อยที่ 3.9-4.3% จากภาคการผลิตโลกฟื้นตัวดีต่อเนื่อง และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,428 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย26-03-2024%Change
 มูลค่าการซื้อขาย98,596.25 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน2.27 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี2.24 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.26 %0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง6,754.79ลดลง72 %
พันธบัตรรัฐบาล16,964.55เพิ่มขึ้น82 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.70,979.69เพิ่มขึ้น384 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ146.91ลดลง2 %
หุ้นกู้เอกชน3,750.29เพิ่มขึ้น25 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มี.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top