ฝ่ายค้าน ส่อเมินร่วมถกวิป 3 ฝ่าย หั่นเวลาอภิปราย

ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีวิป 3 ฝ่ายจะนัดประชุมเพื่อตกลงกรอบเวลาการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ใหม่ โดยจะลดเวลาของฝ่ายค้านจาก 22 ชั่วโมงเหลือ 18 ชั่วโมง และเพิ่มให้รัฐบาลจาก 6 ชั่วโมงเป็น 10 ชั่วโมงนั้นว่า การจะมาเปลี่ยนข้อตกลงในเวลากระชั้นชิด ซึ่งฝ่ายค้านได้เตรียมผู้อภิปรายไปหมดแล้ว 22 ชั่วโมง คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุติธรรมและไม่มีความชอบธรรม

ทั้งนี้ ฝ่ายค้านยังหารือกันอยู่ว่าจะไปร่วมประชุมตกลงกรอบเวลาดังกล่าวหรือไม่ เพราะขณะนี้ทุกคนอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมสำหรับการอภิปรายทั่วไป และการตกลงให้เวลาฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง และรัฐบาล 6 ชั่วโมง เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เสนอเอง ประเมินเองว่าจะใช้เวลาตามนี้ ซึ่งฝ่ายค้านไม่ได้ขอเพิ่ม โดยขอยืนยันเวลาของฝ่ายค้านที่ 22 ชั่วโมงเนื่องจากได้มีการจัดสรรเวลากับพรรคร่วมฝ่ายค้านกันแล้ว

ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า อาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจากันในห้องประชุมใหญ่ก่อนที่จะเริ่มอภิปรายว่าตกลงจะเอาอย่างไร แต่การคุยตอนเช้าก่อนประชุมนั้นตนคงไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม แต่เราก็มีวิปพรรครัฐบาลหลายคน ซึ่งยังคงประเมินกันอยู่

อย่างไรก็ตามไม่ว่าในวันพรุ่งนี้หากฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมประชุมวิป 3 ฝ่าย ก็อยากให้สาธารณชนได้ทราบไว้ก่อนว่า เอกสารใดๆ ที่ออกมา ไม่มีส่วนร่วมของทางฝ่ายค้าน และเป็นการพูดคุยตกลงกันเองของฝ่ายรัฐบาลที่จะขัดขวางการตรวจสอบของฝ่ายค้าน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 เม.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top