ศปถ. เผยยอดอุบัติเหตุ “7 วันอันตราย” วันแรก บาดเจ็บ 248 เสียชีวิต 25

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เม.ย.67 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุ 234 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 248 คน ผู้เสียชีวิต 25 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 44.02% ตัดหน้ากระชั้นชิด 20.94% ดื่มแล้วขับ 16.67% ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 86.07% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง รองลงมา คือ ถนนกรมทางหลวง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01-17.00 น.

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา (11 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ สงขลา (13 คน) ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร (3 ราย)

  • เดินทางวันแรก ขนส่งทางราง ขึ้นอันดับ 1 คนใช้บริการสูงสุด

ขณะที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางของประชาชนในวันที่ 11 เม.ย.67 พบว่า มีการจราจรติดขัดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และดีกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา รวมถึงดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วย

จากการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม ได้สรุปรายงานข้อมูลการเดินทางและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ข้อมูลของวันที่ 11 เม.ย.67 (สะสม 1 วัน) จากระบบการเดินทางและระบบ TRAMS พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ มีจำนวนรวม 3,085,607 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.11% เมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ระบบการขนส่งทางราง มีการใช้บริการสูงสุด คิดเป็นสัดส่วน 47.56% ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ด้านถนน ราง น้ำ และอากาศ มีจำนวนรวม 221,850 คน-เที่ยว

โดยระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ที่มีผู้ใช้สูงสุดในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 1.ภาคกลาง : ทางอากาศ (ขาออก) 44,888 คน-เที่ยว 2. ภาคใต้ : ทางถนน 32,493 คน-เที่ยว 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทางถนน 39,311 คน-เที่ยว 4. ภาคเหนือ : ทางถนน 23,670 คน-เที่ยว และ 5. ภาคตะวันออก : ทางถนน 17,964 คน-เที่ยว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 เม.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top