เร่งผู้เสียหายหุ้น STARK ให้ข้อมูลภายใน 30 เม.ย.รวมมูลค่าก่อนยื่นฟ้อง Class Action

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากการลงทุนในหุ้น บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) โดยแจ้งให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายกรอกข้อมูลในแบบสอบถามพร้อมแนบหลักฐานการซื้อหุ้น STARK ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ลงทุนในการฟ้องแบบกลุ่ม หรือ Class Action

แหล่งข่าวในวงการหุ้น ระบุว่า ความเสียหายจากการจากการฉ้อโกงหุ้นสามัญ STARK ไม่ชัดเจนเหมือนกรณีหุ้นกู้ STARK ที่มีมูลค่าชัดเจน ดังนั้น สมาคมฯ จึงต้องรวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายแต่ละรายว่ามีมูลค่าการลงทุนไปเท่าไร เพราะแต่ละคนลงทุนในราคาแตกต่างกัน และการจะทำคำฟ้องต้องได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำไปคำนวณค่าเสียหายของการซื้อขายหุ้น STARK ที่มีการปลอมแปลงข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำไปใส่ไว้ในคำฟ้อง และจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีในชั้นศาล

ยิ่งผู้เสียหายให้ข้อมูลมาก การคำนวณความเสียหายจากการลงทุนหุ้น STARK ที่ผู้ลงทุนไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะใกล้เคียงกับความเสียหายจริง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ม.ค.67 ปรากฎจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,569 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 19,783 ราย แต่จำนวนผู้เสียหายที่มาลงทะเบียนกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก่อนหน้านี้มีเพียง 1,759 ราย มูลค่าความเสียหาย 4,063 ล้านบาท หากมีข้อมูลของผู้เสียหายน้อยก็อาจทำให้ตัวเลขความเสียหายเพี้ยนจากความเป็นจริง และหากมีคำตัดสินก็อาจได้ส่วนแบ่งน้อย

นอกจากนี้ ผู้เสียหายที่เคยลงทะเบียนกับสมาคมฯ ก็ต้องให้ข้อมูล (ตามลิ้งก์) และให้แนบหลักฐานแสดงการซื้อ (Transaction) หุ้น STARK ว่าซื้อเมื่อใด จำนวนหุ้น ในราคาที่เท่าไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ชี้ว่าผู้ลงทุนลงทุนโดยไม่รู้ว่าข้อมูลที่บริษัทแจ้งนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

ทั้งนี้ สมาคมฯ โดยที่ปรึกษากฎหมายจะนำมาคำนวณเป็นค่าเสียหายใส่ไว้ในคำฟ้องแบบกลุ่ม Class Action ยื่นต่อศาลแพ่ง โดยจะต้องยื่นคำฟ้องก่อนวันที่ 16 มิ.ย.67 นับจากวันที่ 16 มิ.ย.66 ที่ STARK ยื่น Special Audit ทำให้พบว่าข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ก่อนหน้าเป็นเท็จ เพราะมีอายุความ 1 ปี

“การฟ้องแบบ Class Action จะเรียกคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย คืนความเชื่อมั่น และความศรัทธาในตลาดหุ้นที่เป็นแหล่งระดมทุนของประเทศ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม คดีนี้จะเป็นต้นแบบการฟ้อง Class Action หุ้นสามัญ จะเป้นแนวทางใช้ต่อไป” แหล่งข่าว กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top