ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.เวนคืนที่ดิน 33 แปลงที่เหลือตามเส้นทางรถไฟฟ้าสีเหลือง

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ในท้องที่เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และ อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม เสนอว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกาเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดย โดย รฟม. ได้ส่งมอบที่ดินทั้งหมดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีหลืองฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีที่ดินของเอกชนที่ถูกเวนคืน และ รฟม. ได้วางเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 33 แปลง

“รฟม. จึงมีความจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของ รฟม.” นางรัดเกล้า ระบุ

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ในท้องที่เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และ อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยให้ผู้ว่าการ รฟม. เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าหน้าที่เวนคืน เข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนี้บังคับใช้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top