เช็คความพร้อมหลุมฝังกลบกากแคดเมียมที่ จ.ตาก ก่อนขนย้ายกลับ

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ฝังกลบกากแคดเมียมที่ จ.ตาก ร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนและสื่อมวลชน เกี่ยวกับความแข็งแรงและความพร้อมของบ่อฝังกลบกากตะกอนแร่ของ บมจ.เบาด์ แอนด์ บียอนด์ (BEYOND) ซึ่งเป็นที่ฝังกลบเดิมที่เตรียมนำกากตะกอนแร่ที่ตรวจยึดมาได้กลับมาฝังกลบอย่างปลอดภัยตามมาตรการ EIA ที่กำหนดไว้

ผลการตรวจสอบพบว่า บริเวณผนังและพื้นบ่อฝังกลบกากตะกอนแร่ มีรอยแตกร้าวเป็นช่วงๆ จึงสั่งการให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และได้ตรวจสอบอาคารโรงเก็บแร่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 220 เมตร และสูง 25 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นอาคารจัดเก็บพักคอยในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อฝังกลบ พบว่าสามารถรองรับปริมาณกากตะกอนแร่ที่จะทำการขนย้ายจากจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ ได้อย่างเพียงพอ

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ทำการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม จัดทำระบบรวบรวมน้ำและบ่อตกตะกอน โดยไม่ระบายออกนอกอาคาร ซึ่งตะกอนที่เกิดขึ้น จะนำไปฝังกลบพร้อมกับกากตะกอนแร่ต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทำการตรวจวัดวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินของ BEYOND ในจังหวัดตาก พบว่า น้ำใต้ดินภายในโรงงานจำนวน 14 ตัวอย่าง น้ำใต้ดินภายนอกโรงงาน บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบอล จำนวน 1 ตัวอย่าง และน้ำผิวดินจากบ่อน้ำฝั่งตรงข้ามโรงงานจำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารแคดเมียม และตัวอย่างดินทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงงาน มีค่าแคดเมียมไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

“หลังจากการจัดทำแผนการบริหารจัดการขนย้ายกากตะกอนแร่กลับไปทำการฝังกลบที่จังหวัดตาก ในภาพรวมมีความครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว วันนี้จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อฝังกลบที่จังหวัดตากร่วมกับผู้ว่าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เห็นว่าบริเวณพื้นและผนังของบ่อมีความชำรุดเล็กน้อย และมีรอยแตกร้าว จึงได้สั่งการให้บริษัทฯ ทำการซ่อมแซมโดยด่วน และให้เตรียมพื้นที่ในโกดังเก็บแร่ให้พร้อมสำหรับเป็นจุดพักคอย ก่อนการนำกากตะกอนแร่ลงบ่อฝังกลบ เพื่อให้สามารถทำการขนย้ายและฝังกลบกากตะกอนแร่ได้โดยเร็วที่สุด โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนโดยรอบ ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นายณัฐพล กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top