ย้ำแรงงานกัมพูชา-ลาว-เมียนมาทำงานครบ 4 ปีตาม MOU ต้องกลับประเทศต้นทางภายใน 30 เม.ย.นี้

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ย้ำเตือนแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทำงานตาม MOU เมื่อทำงานครบ 4 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด หากอยู่เกินกำหนดมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง

นายคารม กล่าวว่า แรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) จะได้รับอนุญาตทำงาน 2 ปี ต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้วต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ขอให้พี่น้องแรงงาน 3 สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2566 เดินทางกลับประเทศต้นทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 (มติครม. 3 ต.ค. 66 ในส่วน MOU ครบ 4 ปีขึ้นไป)

รวมถึงแรงงานที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ก่อนที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุด (วีซ่าหมดอายุ) หากอยู่เกินกำหนดอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (over stay) จะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง โดยนายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (นจ. 2) ได้ล่วงหน้า หากประสงค์จะนำแรงงานดังกล่าวกลับเข้ามาทำอีกครั้ง เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ ณ ประเทศต้นทาง

“รัฐบาล โดยการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และทางการของทั้ง 3 ประเทศข้างต้น ได้หารือเพื่อปรับปรุงขั้นตอนให้แรงงานทำงานครบวาระ สามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้แรงงานสามารถเดินทางกลับออกไปบริเวณชายแดน และกลับเข้ามาประเทศไทยได้ทันทีถ้าเอกสารครบถ้วน (มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้แรงงานของนายจ้าง/ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถจ้างแรงงานคนเดิมที่คุ้นเคยและมีประสบการณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว” นายคารม ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 เม.ย. 67)

Tags: ,
Back to Top