ไทย-บังคลาเทศ เตรียมลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 4 ด้าน

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับบังกลาเทศในด้านพลังงาน การท่องเที่ยว การยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินราชการ และการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ซึ่งจะมีการลงนามในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีบังคลาเทศจะนำคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ช่วงวันที่ 24-27 เม.ย.นี้ประกอบด้วย

– ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงไฟฟ้า พลังงาน และทรัพยากรแร่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Republic of Bangladesh on Energy Cooperation) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ

– ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินราชการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

– ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวแห่งบังกลาเทศ

– หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ที่จะเริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-บังกลาเทศ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอลที่มีจำนวนประชากร 172 ล้านคน หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีความร่วมมือกับประเทศศรีลังกาไปแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 เม.ย. 67)

Tags: , , , , , ,
Back to Top