ตลาดหลักทรัพย์ฯ นัดแถลงมาตรการยกระดับการกำกับดูแล 25 เม.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดแถลง “ความคืบหน้ามาตรการยกระดับการกำกับดูแล” โดยนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กร และกำกับองค์กร มาเป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันที่ 25 เม.ย.

เมื่อ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ได้ไฟเขียวมาตรการกำกับดูแลการซื้อขาย เพื่อสร้างความเขื่อมั่นให้ผู้ลงทุน ได้แก่

1.แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น มุ่งยกระดับการกำกับดูแล Naked Short Selling และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย (Program Trading) โดยเฉพาะการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความเร็วสูง (HFT)

2. แนวทางการพัฒนาและชูศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกด้วยการเก็บรวบรวมและการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top