ก.ล.ต. กำชับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโฆษณาต้องไม่เกินจริง-ไม่เร่งเร้าลูกค้า คุมเข้มใช้ IBA ได้เฉพาะโทเคน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า มีพฤติกรรมการชักชวนให้ลงทุนโดยนำเสนอโปรโมชันทางการตลาด รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ประชาชนและผู้ลงทุนตัดสินใจเป็นลูกค้าเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย โดยการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. นั้น

ก.ล.ต. ขอย้ำหลักการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจและมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ รวมถึงการโฆษณาและการส่งเสริมเสริมการขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ และต้องมีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมการขายต้องไม่เร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ ในการจัดให้มี IBA (Introducing Broker Agent) ให้ดำเนินการได้เฉพาะการให้บริการเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเท่านั้น เพื่อมิให้เป็นการสนับสนุนการเก็งกำไรในคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนให้สามารถลงทุนได้โดยเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงขอย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังในเรื่องการจัดให้มี IBA การโฆษณาและการส่งเสริมการขายให้เป็นตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วย

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “กรณีผู้ประกอบธุรกิจจัดรายการส่งเสริมการขายโดยให้รางวัลเพื่อจูงใจให้บุคคลมาใช้บริการนั้น อาจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้บริการโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโทเคอร์เรนซี ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องระมัดระวังในการดำเนินการ ตลอดจนต้องปฏิบัติจตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี หากการให้บริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะมีโทษตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top