ออมสิน ลดดอกเบี้ยกู้ MRR ลง 0.25% เริ่ม 1 พ.ค.67

ธนาคารออมสิน ประกาศลดดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% ต่อปี ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่ม ให้คงเหลืออัตราดอกเบี้ย MRR (หลังปรับลด) อยู่ที่ 6.595% โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.67 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสินอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเป็นการลดดอกเบี้ย MRR ครั้งที่ 2 ของปี 67 รวมดอกเบี้ย MRR ลดลงแล้ว 0.40% ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่นๆ ปรับลดอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิกฯ ตระหนักถึงภาระต้นทุนทางการเงินของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในขณะนี้ โดยสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการทางการเงินต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อบรรเทาภาระและช่วยเสริมสภาพคล่องในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top