ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 106,000 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 106,000 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 57,294 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 2,827 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,226 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.57%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,226 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,226 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 อยู่ที่ 2.4% (ช่วงคาดการณ์ที่ 1.9-2.9%) ลดลงจากประมาณการเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 2.8% เนื่องจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวมากกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต บริการ และการผลิต จีน เดือนเม.ย. ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย29-04-2024Change%Change
 มูลค่าการซื้อขาย106,000.49 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน2.27 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี2.29 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.57 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง778.59ลดลง74 %
พันธบัตรรัฐบาล15,882.12ลดลง9 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.82,931.99เพิ่มขึ้น182 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ0.50ลดลง100 %
หุ้นกู้เอกชน3,285.29เพิ่มขึ้น39 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 เม.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top