MVP ตั้ง Token X ศึกษาออกโทเคนรถคาราวาน จับจังหวะท่องเที่ยวคึกคัก-คอนเสิร์ตแน่น

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็ม วิชั่น (MVP) กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับรถคาราวาน หรือ MVPx ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัท ทั้งในรูปแบบการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (Public Offering) และการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Offering) โดยบริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

โดยบริษัทได้เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาการออกโทเคนดิจิทัลดังกล่าวด้วย และคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จเพื่อการออกและเสนอขายในประเทศไทยภายในปี 67

สำหรับธุรกิจรถคาราวาน บริษัทยังคงเน้นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานด้วยการเปลี่ยนและเพิ่มพื้นที่ใหม่ๆที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง เช่น การเปลี่ยนสถานที่ให้บริการจากหัวหิน ไปยังหาดป่าตอง ภูเก็ต กระบี่ และระยอง อีกทั้งยังมีการรับงานเทศกาลดนตรี (Music Festival) ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระดับโลก เช่น งานของคาราบาว ก้องห้วยไร่ ไปจนถึง Rolling Loud ซึ่งเป็นงานที่มีรายได้ต่องานสูงที่สุดในปัจจุบัน รวมไปถึงอานิสงส์จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนเรื่อง Soft Power จะส่งผลดีต่อการใช้งานรถคาราวานในงานระดับโลกที่กำลังเข้ามาจัดมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top