LTS เปิดเทรดวันแรก 5.90 บาท ดีดแรงเหนือจอง 96.67%

LTS เปิดเทรดวันแรกที่ 5.90 บาท เพิ่มขึ้น 2.90 บาท หรือ +96.67% จากราคา IPO ที่ 3.00 บาท

บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น (LTS) ดำเนินธุรกิจด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และให้บริการซ่อมบารุงรักษา เช่น โคมไฟฟ้า สปอตไลท์ ไฟเพื่อการตกแต่ง ให้แก่ลูกค้า 3 กลุ่มคือ 1) ลูกค้าสถาปนิกหรือผู้รับเหมา 2) ลูกค้าโครงการรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนขนาดใหญ่ 3) ลูกค้าค้าส่งและค้าปลีก 4) ธุรกิจใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 41 : 8.6 : 0.4 ตามลำดับ

ปี 64-66 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 164 ล้านบาท 232 ล้านบาท และ 228 ล้านบาท ตามลาดับ ปี 66 รายได้ -2% YoY สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการจัดจำหน่ายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาหรือสถาปนิก เกิดจากแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้พนักงานขายดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพ %GPM ที่ระดับ 39.8%, 26.6% และ 39.4% ตามลำดับ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิปี 64-66 เท่ากับ 0.7 ล้านบาท 15.0 ล้านบาท และ 31.4 ล้านบาท ตามลำดับ

LTS เสนอขายหุ้น IPO 55.0 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.62% ของหุ้นทั้งหมด มูลค่าการเสนอขาย 165 ล้านบาท Par 0.5 บาท ราคา IPO คิดเป็น P/E 19.5 เทียบกับบริษัทที่คล้ายคลึงกันได้แก่ ITTHI 20.19x, TMI 26.94x

วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light จำนวน 100 ล้านบาท 2) เพื่อใช้ลงทุนในตึกออฟฟิศ Showroom และโกดังสินค้า จำนวน 54 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top