ปัดยกเลิกชุดนักเรียน แค่มาตรการผ่อนผันช่วยลดภาระผู้ปกครอง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า กระทรวงศึกษาธิการสั่งประกาศให้ยกเลิกแต่งชุดนักเรียนนั้นไม่เป็นความจริง มาตรการที่ออกมาเป็นการยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียนเป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม

โดยมาตรการยกเว้นหรือผ่อนผันดังกล่าว สถานศึกษาแต่ละแห่งจะพิจารณาเป็นรายตามความเหมาะสมแล้วรายงานให้ รมว.ศึกษาธิการรับทราบ ไม่ใช่การสั่งยกเลิกชุดนักเรียน เนื่องจากเริ่มมีเพจออนไลน์บางเพจตั้งใจสื่อสารว่ากระทรวงยกเลิกชุดนักเรียน ซึ่งคำว่า “ยกเลิก” กับ “ยกเว้น” มีความหมายแตกต่างกัน การออกหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์ให้ยกเว้นหรือผ่อนผัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจได้เอง การออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำเนินการได้ในแนวทางเดียวกัน

“ยกเว้นการแต่งชุดนักเรียน หมายถึง พิจารณาแล้วว่าเด็กมีความจำเป็นเรื่องการหาชุดนักเรียนตามระเบียบมาใส่ อาจยกเว้นไม่ต้องแต่งชุดนักเรียน โดยใส่ชุดอื่นที่เหมาะสม เช่น ชุดพละ หรือชุดที่มีอยู่ไปก่อน เมื่อจัดหาชุดนักเรียนได้แล้วก็ใส่ชุดนักเรียนตามปกติ ส่วนยกเลิกการแต่งชุดนักเรียน หมายถึง ทุกคนในประเทศไม่ต้องแต่งชุดนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนจะไม่มีอีกต่อไป” นายคารม กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ค. 67)

Tags: ,
Back to Top