รีบเติม! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นอีก 50 สต. ดันขายปลีกแตะลิตรละ 32.44 บ.

น้ำมัน เติมน้ำมัน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายจ่ายน้อยลง แต่ยังขาดสภาพคล่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลานี้ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งด้านการเงินและสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากสถานการณ์ด้านสงคราม และเศรษฐกิจ

กบน. จึงมีมติลดอัตราเงินชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 จาก 1.94 บาท/ลิตร เป็น 1.40 บาท/ลิตร เพื่อให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายประเภทน้ำมันดีเซลลดลง 38.32 ล้านบาท/วัน จากวันละ 136.70 ล้านบาท มาเหลือวันละ 98.38 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทดีเซลในครั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เป็น 32.44 บาท/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.67 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พ.ค.67 ที่มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชน โดยวางกรอบการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 31 ก.ค.67 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา

และการดำเนินการนี้เป็นไปตามมติ กบน. เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 ที่เห็นชอบในหลักการให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซล เพื่อให้ราคาขายปลีกเกินกว่า 30 บาท/ลิตรได้ ตั้งแต่เดือนเม.ย.67 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี กบน.จะพิจารณาลดการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้เป็นไปตามช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไป และกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 19 พ.ค.67 ติดลบ 110,854 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมัน ติดลบ 63,230 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,624 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top