ชวนคิวบาตั้งศูนย์ผลิตยาและเวชภัณฑ์หนุนไทยเป็น Hub สาธารณสุข

นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เผยผลหารือกับนายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดดิเกซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ว่า ในปีนี้ไทยและคิวบามีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 66 ปี ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมาโดยตลอด และต่างเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศยังมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งคิวบามีองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ก้าวหน้า ขณะที่ไทยตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข โดยตนได้เชิญชวนให้คิวบาเข้ามาจัดตั้งศูนย์การผลิตยาและเวชภัณฑ์ในไทย และใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการร่วมลงทุนพัฒนาและผลิตยากลุ่มชีวภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและข้ออักเสบเรื้อรัง

ทูตคิวบาได้เชิญตนและภาคเอกชนไทยไปร่วมงาน Havana International Fair ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ย.67 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นตลาดส่งออกที่มีผู้บริโภคจำนวนกว่า 600 ล้านคน

นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Flavours of Opportunities: Nourishing Trade and Investment between Thailand and Latin America เพื่อให้นักธุรกิจทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top