ภาคธุรกิจกังวลนโยบายรัฐดึงกัญชากลับเป็นยาเสพติด คาดเสียหายกว่าหมื่นลบ. เตรียมแถลง 31 พ.ค.นี้

สมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เตรียมแถลงข่าวในประเด็น “ความกังวลของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม CBD ต่อนโยบายภาครัฐในการนำพืชกัญชงและกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด” ในวันที่ 31 พ.ค. นี้

นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมฯ ระบุว่า สมาคมฯ มีข้อกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการนำพืชกัญชงและพืชกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด รวมถึงสภาวะสุญญากาศของการควบคุม และบังคับใช้กฎหมายสำหรับการนำพืชดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. การนำพืชกัญชงและกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด จะทำให้ผู้ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขาดความเชื่อมั่นต่อนโยบายเชิญชวนการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐในอนาคต ด้วยตัวอย่างของนโยบายที่มีต่อพืชกัญชาและกัญชงที่มีการปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอด และขาดความชัดเจน

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 63 ทางภาครัฐได้มีการประกาศส่งเสริมให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ที่มีความสนใจและเชื่อมั่นว่าพืชดังกล่าวนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ จึงลงทุนในการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถ้านำพืชดังกล่าวกลับไปเป็นยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบาย จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายจำนวนมาก เช่น สมาชิกในสมาคมจะเกิดความเสียหายรวมกันกว่า 10,000 ล้านบาท

2. สนับสนุนให้มีการออกพ.ร.บ. หรือกฎหมายเพื่อบังคับใช้ และมีบทลงโทษที่เข้มงวดชัดเจนสำหรับผู้ที่นำพืชกัญชงและกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากทางภาครัฐได้มีการระบุวัตถุประสงค์การนำพืชดังกล่าวไปใช้ไว้อยู่แล้ว แต่อาจจะมีผู้ที่ไม่ได้นำพืชกัญชงและกัญชาไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงทำให้ภาพลักษณ์ของพืชกัญชงและกัญชาถูกมองในเชิงลบ

3. สารสกัด CBD จากพืชกัญชงมีคุณประโยชน์จำนวนมาก และยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ถ้านำไปใช้ในทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ กับหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งประเภทอาหารเสริม เครื่องดื่ม สมุนไพร และเครื่องสำอางรวมจำนวนกว่า 700 รายการ แต่ไม่สามารถทำตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ไม่ได้ให้การส่งเสริม และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด

ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน 26 บริษัท โดยรวมผู้ประกอบการธุรกิจกัญชง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำสารสกัด CBD ที่ได้จากพืชกัญชง รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ของพืชกัญชง ไปใช้เพื่อทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอเรียกร้องและปรึกษาร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันผลักดัน และหาทางออกร่วมกันเพื่อให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยควบคุมด้วยกฎหมายให้ผู้ที่นำไปใช้สามารถใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top