ครม. ตั้ง “พิชัย” รักษาราชการแทนรมว.ต่างประเทศ-“สุรชาติ เทียนทอง” ที่ปรึกษา “จุลพันธ์”

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

*แต่งตั้งประธานผู้แทนการค้าไทย

ครม.มีมติแต่งตั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานผู้แทนการค้าไทย

*แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

– นายสุรชาติ เทียนทอง เป็นที่ปรึกษา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง

– นายธันว์ วุฒิธรรม เลขานุการ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง

– นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

– นายณณัฎฐ์ หงษ์ชูเวช เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

– นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์ เป็นเลขานุการ นายจักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

– นายพลนชชา จักรเพ็ชร เป็นเลขานุการ น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 67)

Tags: , , , , , ,
Back to Top