THAI จ้างแอร์บัสปรับปรุงที่นั่งฝูงบิน A320 ที่รับมอบจากไทยสมายล์รวม 20 ลำ เพิ่มชั้นธุรกิจ

แอร์บัสได้บรรลุข้อตกลงกับ บมจ.การบินไทย (THAI) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างที่นั่งของฝูงบิน เครื่องบิน A320ceo จำนวน 20 ลำ ด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจแบบปรับเอนได้มากขึ้น ข้อตกลงครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่แอร์บัสดำเนินการปรับปรุงห้องโดยสารให้กับฝูงบินแบบทางเดินเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ THAI ในการยกระดับความสะดวกสบายและประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้โดยสาร ภายหลังจากการควบรวมกิจการกับสายการบินไทยสมายล์

ตามข้อตกลงดังกล่าว แอร์บัส เซอร์วิสเซส (Airbus Services) จะจัดการติดตั้งที่นั่งชั้นธุรกิจ 12 ที่นั่ง บนเครื่องบิน A320ceo แต่ละลำ ที่นั่งเหล่านี้จะมีพนักพิงที่ปรับเอนได้สูงสุดถึง 8 นิ้ว ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถนั่งในท่าที่สบายยิ่งขึ้น โดยโครงการปรับปรุงมีกำหนดเริ่มดำเนินการภายในสิ้นปีนี้

เมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้น เครื่องบิน A320 จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นแบบที่มี 2 ชั้นบริการ ประกอบด้วยชั้นธุรกิจ 12 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 144 ที่นั่ง พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้โดยสารในทุกชั้น โครงการนี้ถือเป็นการเปลี่ยนจากโครงสร้างเดิมที่เป็นชั้นประหยัดทั้งหมด ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 168 ถึง 174 คน

ณ เดือนเมษายน 2567 การบินไทยมีฝูงบินแอร์บัสที่มีทั้งความทันสมัยและหลากหลาย ประกอบด้วยเครื่องบิน A320 จำนวน 20 ลำ เอ330-300 (A330-300) จำนวน 3 ลำ และเอ350-900 (A350-900) จำนวน 20 ลำ

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THAI กล่าวว่า การได้รับเครื่องบิน A320 จำนวน 20 ลำจากสายการบินไทยสมายล์ ส่งผลดีต่อเครือข่ายเส้นทางบินของการบินไทย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบินและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดของเรา ฝูงบินนี้จะให้บริการทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคของการบินไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ามีการเชื่อมต่อเที่ยวบินที่ราบรื่นและสะดวกสบาย นอกจากนี้การปรับปรุงที่นั่งชั้นธุรกิจแบบปรับเอนได้บนเครื่องบินยังทำให้ผู้โดยสารมีความสะดวกสบายมากขึ้น และยกระดับประสบการณ์โดยรวมตลอดทั้งการเดินทาง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ค. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top