PSH ส่ง รพ.วิมุต ผนึก NAM ให้บริการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเสริมรายได้ประจำเล็ง Spin-off เข้าตลาดหุ้น

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ส่งบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (VMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ร่วมทุน บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) จัดตั้งบริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

เป็นการขยายตลาดไปสู่บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง โดย VMH ถือหุ้น 40% และ NAM ถือหุ้น 60%

ก่อนหน้านี้ บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ISH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PSH ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 ของ NAM ไดทำรายการเข้าซื้อหุ้น NAM เพิ่ม 7,430,000 หุ้น จาก UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH ผู้ถือหุ้นอันดับที่ 7 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ISH ใน NAM เพิ่มสูงขึ้น

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAM กล่าวว่า เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จะมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/67 เป็นต้นไป พร้อมตั้งเป้ารายได้ 3 ปีข้างหน้าแตะ 500 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการงานสนับสนุนทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล คลินิก บริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึง 1) การให้บริการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Sterile Processing Service) 2) การให้บริการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ (Medical Waste Sterilization Service) และ 3) การให้บริการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Service) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

NAM คาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะผลักดันให้การเติบโตของรายได้ในธุรกิจการให้บริการสูงขึ้น จากเดิมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี เป็น 15% ในปีนี้ และจะเติบโตมากขึ้นในปีถัดไป นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายธุรกิจการให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำให้รายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และในอนาคตมีโอกาสที่จะแยกธุรกิจบริการออกมาเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“NAM ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี ได้มีโอกาสร่วมงานกับหลายองค์กรทางด้านสาธารณสุข และเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของหลายโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยจุดแข็งต่าง ๆ ที่ทางบริษัทมี และในโอกาสที่ได้ร่วมทุนกับกลุ่มวิมุตครั้งนี้จะเปรียบเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง เพราะเชื่อมั่นว่าหากพันธมิตรในกลุ่มบริการด้านการแพทย์ให้ความร่วมมือกัน ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์เท่านั้น แต่จะสามารถขยายผลไปถึงทั้งระบบสาธารณสุขในประเทศไทย และสามารถพัฒนาบริการทางการแพทย์ได้”

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานของ NAM ในไตรมาส 2/67 คาดว่าจะดีขึ้นจากไตรมาส 1/67 จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 67 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อดำเนินธูรกิจร่วมกันอีก 2-3 รายคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 67 12-15% โดยมาจากการเติบโตแบบ organic ขณะที่ดีลต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปีนี้หากมีการเดินหน้าได้เร็วจะเป็นส่วนหนุนรายได้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

นพ.พิชิต กังวลกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VMH กล่าวว่า กลุ่มวิมุตได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน เนื่องจาก NAM ถือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของวงการสาธารณสุขในประเทศไทยมายาวนานถึง 53 ปี และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ดังนั้น จึงทำให้เชื่อมั่นว่าการร่วมมือครั้งนี้จะสามารถพัฒนามาตรฐานบริการและยกระดับความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

“นอกจากการบริการด้วยความใส่ใจและการตรวจวินิจฉัยที่ตรงจุดแล้ว อีกภารกิจของกลุ่มวิมุตคือการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ต้องรักษาและพยายามพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมองหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพมาร่วมธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากทางนำวิวัฒน์ฯมาร่วมมือกันให้บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (Sterile Processing Service) ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับมาตรฐาน และในขณะนี้ได้เตรียมแผนปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลวิมุตเพื่อรองรับการดำเนินงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ซึ่งมีส่วนช่วยร่นระยะเวลาการทำงานของฝ่ายสนับสนุนในโรงพยาบาล และเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงให้แก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังให้บริการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ (Medical Waste Sterilization Service) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน อีกทั้งยังแปรรูปและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าประโยชน์ที่ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับผู้ป่วยและโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังส่งต่อความใส่ใจไปยังสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มวิมุตด้วยเช่นกัน

โดยปัจจุบัน NAM ได้เข้ามาให้บริการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Sterile Processing Service) และการให้บริการบำบัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีนึ่งและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Medical Waste Sterilization Service) ให้กับโรงพยาบาลในเครือก่อนเป็นลำดับแรก และขยายไปสู่การให้บริการกับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการเริ่มให้บริการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Service) ในลำดับถัดไปเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ด้วยรูปแบบ Hub and Spoke โดยช่วงลดต้นทุนในการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ประมาณ 30% และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดด้วย นอกจากนี้ปี 67 ยังมีแผนการขยายการให้บริการในต่างประเทศผ่านกลุ่มพันธมิตรของ PSH ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top