SOLAR เข้าถือหุ้น 40% ใน “ซิมเมอร์มานน์” รุกธุรกิจ Carbon Credit

บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติหลักการซื้อเงินลงทุน บริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นบริษัทในธุรกิจด้าน ประกอบกิจการการบริการให้คำปรึกษา บริหารจัดทำ ทวนสอบ และให้การรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก คือ บริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด รวม 20,000 หุ้น มูลค่า 2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหุ้นเพิ่ม 40% ของทุนจดทะเบียนของ ซิมเมอร์มานน์ เป็นผลให้บริษัทจะมีหุ้นใน ซิมเมอร์มานน์ รวมทั้งสิ้น 20,001 หุ้น คิดเป็น 40.0020%

วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการเพื่อขยายโอกาสในธุรกิจ Carbon Credit ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท และช่วยเสริมสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น และสามารถช่วยขยายฐานลูกค้า ซึ่งบริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการ การบริการให้คำปรึกษา บริหาร จัดท ทวนสอบ และให้การรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top