CIWF จัดประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024

Compassion in World Farming (CIWF) จัดการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024 เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมสมัครในหมวดหมู่ Good Egg Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ดีเด่น), Good Chicken Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น), Sow Stall Free Award (รางวัลความมุ่งมั่นในการเลิกเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองดีเด่น), Sustainable Food and Farming Award (รางวัลอาหารและการทำฟาร์มแบบยั่งยืนดีเด่น), and Planet Friendly Award (รางวัลความเป็นมิตรต่อโลกดีเด่น)

“การที่บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ จะช่วยทำให้ผู้คนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอาหารและการดูแลสัตว์ในฟาร์มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยจะแสดงให้ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทที่มีจรรยาบรรณและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอีกด้วย” ดร.ชนัดดา ครัวประดับ ผู้จัดการธุรกิจอาหารของ CIWF สำหรับภูมิภาคเอเชีย กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ชนะในปีที่แล้ว ประกอบด้วยบริษัทประกอบธุรกิจอาหารชั้นนำในอุตสาหกรรมระดับโลกเช่น McDonald’s, Unilever, KFC, Starbucks, Amazon Fresh และ IKEA. และปี 2566 เรายังมอบรางวัลไก่ดีเด่นครั้งแรกให้กับ คลองไผ่ฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจอาหารในไทย

รางวัลการดูแลสัตว์ในฟาร์มดีเด่น จะช่วยเชิดชูให้ความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสัตว์ในฟาร์มและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน รวมทั้งแสดงจุดยืนในความพยายามของ CIWF ตั้งแต่มูลนิธิถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทีมงานธุรกิจอาหารของ CIWF ได้ร่วมมือกับบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นให้บริษัทเหล่านี้ใส่ใจกับกระบวนการการผลิต การปฏิบัติ รวมไปถึงนโยบายการจัดหาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น จนปัจจุบันนี้มีสัตว์มากกว่า 2,600 ล้านตัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจำนวน 966 ล้านตัวที่ผ่านโครงการการประกวดของเรา

บริษัทที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือหลายรางวัลต่อไปนี้:

• รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award)- เชิดชูบริษัทที่มีนโยบายหรือความมุ่งมั่นที่จะใช้ไข่ไก่หรือผลิตภัณฑ์จากไข่โดยปราศจากการกักขังในกรงภายใน 5 ปี

• รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken Award)- เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะปรับปรุงมาตรฐานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของไก่บรอยเลอร์

• รางวัลความมุ่งมั่นในการเลิกเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองดีเด่น (Sow Stall Free Award) – เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะปรับปรุงสุขภาพแม่สุกรในการเลิกเลี้ยงแบบยืนซอง

• รางวัลอาหารและการทำฟาร์มแบบยั่งยืนดีเด่น (Sustainable Food and Farming Award)- เชิดชูผู้ผลิตและธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเนื้อสัตว์ นม และไข่ที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นในลักษณะที่ปกป้อง ปรับปรุง และช่วยฟื้นฟูสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

• รางวัลความเป็นมิตรต่อโลกดีเด่น (Planet Friendly Award) – เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะตั้งเป้าหมายในการลดผลิตภัณฑ์สัตว์ (เนื้อสัตว์ นม ปลา หรือไข่) ในห่วงโซ่อุปทาน

“ในโอกาสนี้เราขอเชิญชวนให้บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในด้านการดูแลสัตว์และการผลิตอาหารแบบยั่งยืนสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าว” ดร.ชนัดดา กล่าวสรุป “ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เราจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทดังกล่าวจะคู่ควรต่อการสนับสนุนและความภักดีของผู้บริโภค”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top