ญี่ปุ่นออกกฎคุมต่างชาติขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ จี้ตั้งตัวแทนดูแลความปลอดภัย

รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในวันนี้ (19 มิ.ย.) เพื่อคุมเข้มกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายทางออนไลน์โดยผู้ขายจากต่างประเทศให้กับผู้บริโภคในญี่ปุ่น เพื่อรับมือกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายใต้กฎใหม่ดังกล่าว ธุรกิจของต่างชาติต้องแต่งตั้งหัวหน้างานในประเทศที่รับผิดชอบในการจัดการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดการกับความกังวลเกี่ยวกับบริษัทในต่างประเทศบางแห่งที่ไม่มีตัวแทนในญี่ปุ่นเพื่อรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายทางออนไลน์

อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศซึ่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นรวมถึงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากแบตเตอรี่มือถือด้วย

ข้อมูลจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นระบุว่า ในปี 2565 เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อทางออนไลน์ถึง 103 ครั้ง คิดเป็นประมาณ 6 เท่าของตัวเลขจากปี 2556

หากรัฐบาลพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หรือผู้จัดจำหน่ายไม่ตอบสนองต่ออุบัติเหตุอย่างเหมาะสม เช่น การเรียกคืน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าออนไลน์จะถูกขอให้นำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากรายการสินค้า และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า กฎหมายมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส และสินค้าอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยกำหนดให้ต้องแสดง “เครื่องหมายมาตรฐานสินค้า” (PS Mark) เพื่อรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

ในกรณีที่มีการละเมิดกฎ ชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบในญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับปรับปรุงยังรวมถึงกฎระเบียบสำหรับของเล่นเด็ก โดยกำหนดให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของญี่ปุ่นก่อนจำหน่าย และสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐานจะถูกห้ามจำหน่าย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top