เจ.พี.มอร์แกน เปิดเทรด DW 4 รุ่นอ้างอิง Nikkei 225 ในตลาดหุ้นแล้ว

เจ. พี. มอร์แกน เริ่มเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) จำนวน 4 รุ่น ที่อ้างอิงดัชนี นิเคอิ 225 (Nikkei 225 Stock Average Index) นับเป็นครั้งแรกที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนีนี้ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นและขาลง โดยเริ่มเปิดการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของนักลงทุน เจ. พี. มอร์แกน ได้นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนี Nikkei 225 จำนวน 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกมีลักษณะเน้นไปที่อัตราทดสูง (high leverage) มีผลให้มูลค่าเงินลงทุน (Exposure) มากกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น และนักลงทุนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่ประเภทที่สองมีลักษณะเน้นไปที่การเสื่อมถอยต่อวันของมูลค่าทางเวลาที่มีค่าต่ำ (low time decay) ส่งผลให้มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงในแต่ละวัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยกว่าประเภทแรก และต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดในระดับปานกลาง ทั้งสองประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายนี้มีอัตราทดประมาณ 5 ถึง 20 เท่า# และช่วงราคาใช้สิทธิระหว่างระดับดัชนีตั้งแต่ 30,000 ถึง 48,000 จุด

ดัชนี Nikkei 225 ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นหลายแห่ง เพื่อช่วยในการกระจายการลงทุน ให้นักลงทุนได้กระจายความเสี่ยงในหลากหลายบริษัทและอุตสาหกรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใหม่นี้จะสะท้อนการเคลื่อนไหวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงดัชนี Nikkei 225 Stock Average Index ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Osaka Exchange, Inc.

นายอาจดนัย มาร์โค สุจริตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสประจำประเทศไทยของ เจ. พี. มอร์แกน กล่าวว่า “การเปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนี Nikkei 225 นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ความหลากหลายของกลุ่มบริษัทในดัชนีทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสทางการลงทุนและกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายทศพล เกิดผล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานและองค์ประกอบของกลุ่มบริษัทที่หลากหลายของดัชนี Nikkei 225 ทำให้ดัชนีนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อีกด้วย”

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงจากดัชนี Nikkei 225 ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเลขรหัสขึ้นต้นด้วย “NIKKEI41” ผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ตาม สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินนี้ได้

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top