คลัง ดีเดย์เก็บ VAT สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาทตั้งแต่ 5 ก.ค.นี้

กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อรองรับการการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ระหว่างผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสีย VAT กับผู้ขายในประเทศที่ต้องเสีย VAT โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-31 ธ.ค.67

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้เสนอร่างประกาศเรื่องการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สำหรับการสั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากต้องรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top