ตลท.ผนึกพันธมิตรสร้างคนรุ่นใหม่ป้อนตลาดทุนผ่านโครงการ New Breed CapitaMarket Financial Professionals

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และพันธมิตรร่วมเปิดโลกการเรียนรู้แบบเข้มข้น เจาะลึกการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่เข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินผ่านโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” โดยปีนี้มีนิสิตนักศึกษาสนใจเข้าร่วม 3,010 คน จาก 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า กำลังหลักสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต คือ คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของภาคตลาดทุนและภาคธุรกิจ

ตลท.และพันธมิตรจึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยช่วยติดอาวุธความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงิน ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge หรือหลักสูตร AISA พร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสัมผัสโลกธุรกิจจริงเพื่อเติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน

ที่ผ่านมาโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” ได้บ่มเพาะความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาแล้ว 7,298 คน โดยล่าสุดปี 2567 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 3,010 คน จาก 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านกระบวนการคัดกรองจนได้ผู้ที่ได้รับทุนสอบ AISA จำนวน 218 คน ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp รวม 111 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2567

ในปีนี้ตลท.ได้ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด บมจ.เซ็ปเป้ (SAPPE) บมจ.เมพ คอร์ปอเรชั่น (MEP) และกลุ่มบริษัท PacRim จำลองการทำงานในสายการเงินของสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นหาเส้นทางวิชาชีพสายการเงินที่เหมาะกับตนเองได้เรียนรู้การทำงานจริงของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการ พร้อมแสดงศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเงิน ซึ่งเป็นการฝึกระดมความคิดและทำงานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจากหลายสถาบัน ตลอดจนได้ทราบแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนและเคล็ดลับแห่งความสำเร็จสู่วิชาชีพด้านการเงิน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังว่าการเติมความรู้และเปิดประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสายการเงินให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ในโครง

การ “New Breed Capital Market Financial Professionals” จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรป้อนสู่ตลาดทุนไทยและเป็นโมเดลการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องแนวคิดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 ร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน” นายศรพลกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top