บริดจสโตนหนุนกรมการขนส่งทางบก มอบยางหล่อพรีเมียมให้ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน Q Mark

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกมอบสิทธิประโยชน์ด้านยางหล่อพรีเมียมจากบริดจสโตนสำหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศที่สมัครรวมถึงผู้ที่ต่ออายุเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ในปี 2567 เพื่อส่งเสริมและร่วมยกระดับคุณภาพมาตรฐานการขนส่งในไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครรวมถึงผู้ที่ต่ออายุเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จากบริดจสโตนมีดังนี้

1. ฟรี! ยางหล่อพรีเมียมจากบริดจสโตน รุ่น RT157 ขนาด 11R22.5 จำนวน 2 เส้น (มูลค่า 12,000 บาท)

2. ส่วนลดค่าหล่อยางมูลค่า 500 บาท จำนวน 4 ครั้ง เมื่อนำโครงยางเดิมกลับมาหล่อ (รวมมูลค่า 20,000 บาท) โดยสามารถนำโครงยาง Bridgestone/ Firestone เก่า มาใช้กับส่วนลดในการหล่อยางพรีเมียมจากบริดจสโตนได้

3.ส่วนลดบริการตั้งศูนย์รถบรรทุก/ รถโดยสาร ณ ศูนย์บริการบีทีซีทั่วประเทศ จำนวน 1 ครั้ง (มูลค่า 2,500 บาท)

4.ฟรี! คอร์สอบรมและพัฒนาทักษะการดูแลรักษายางเบื้องต้น Onsite ทั่วประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญของบริดจสโตน จำนวน 1 ครั้ง (มูลค่า 5,000 บาท) พิเศษสำหรับลูกค้าของบริดจสโตนเท่านั้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ยางหล่อพรีเมียมจากบริดจสโตนเป็นนวัตกรรมยางพรีเมียมรักษ์โลกที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผ่านการนำกรรมวิธีและวัตถุดิบเอกสิทธิ์เฉพาะของบริดจสโตนทำให้โครงยางเดิมนำกลับมาใช้ได้อีก พร้อมด้วยหน้ายางที่ใช้ส่วนผสมแบบเดียวกับยางใหม่ด้วยการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การรับประกันใกล้เคียงกับยางใหม่ (สูงสุด 4 ปี นับจากวันที่ผลิต) โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดโครงยาง กระบวนการหล่อ จนถึงผลิตภัณฑ์ยางหล่อที่พร้อมใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย โดยช่วยลดต้นทุนการใช้งานให้กับผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการผลิตยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารเส้นใหม่ จึงได้รับความนิยมจากลูกค้าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ยางหล่อพรีเมียมจากบริดจสโตนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้ B-Solution โปรแกรมการบริหารจัดการยางรถบรรทุกและรถโดยสารแบบมืออาชีพ ซึ่งนวัตกรรมยางหล่อพรีเมียมจากบริดจสโตนได้ส่งเสริมการหมุนเวียนของวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สะท้อน Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) “ด้าน Economy (เศรษฐกิจ)” ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ทะยานไปได้สุด เพื่อเพิ่มคุณค่าระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ “ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม)” ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริงเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอกย้ำการรักษ์โลกจากบริดจสโตนในด้านการปรับปรุงเรื่องต้นทุนทั้งในมิติของลูกค้าและองค์กร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 67)

Tags: ,
Back to Top