เพื่อนแท้ แคปปิตอล กวาดเงินทุนขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ครบ 130 ลบ.พร้อมลุยขยายพอร์ตลูกหนี้

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด (PUEAN) เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. 2567 ที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี สามารถปิดยอดจองซื้อเต็มจำนวน 130 ล้านบาท จากความมั่นใจของนักลงทุนต่อศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำธุรกิจ พิโกไฟแนนซ์พลัส มียอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อ 530.91 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าเงินให้สินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นประกันมากถึง 99.13%

“ตั้งแต่การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก จนถึงหุ้นกู้รุ่นปัจจุบันที่ได้ทำการเสนอขายเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส และเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันประชาชนให้มีสภาพคล่องทางการเงินในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้น โดยคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโต พร้อมผลักดันยอดพอร์ตสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่ระดับ 750 ล้านบาท ภายในปีนี้”

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง PUEAN และ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน, ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง, บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การเสนอขายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี” นายวุฒิศิลป์ กล่าว

หุ้นกู้ของ PUEAN ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยบริษัทมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 130 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส โดยมุ่งเน้นขยายพอร์ตเงินให้สินเชื่อเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีสาขาการให้บริการทั้งหมด 23 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงเพื่อชำระเงินเงินกู้ยืมกับสถาบันทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top