การใช้ข้อมูลภายในล่าสุด

ก.ล.ต.ลงโทษอดีตผู้บริหารและพวกใช้อินไซเดอร์ซื้อขาย PHOL และ PHOL-W1

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 11 ราย กรณีขายหุ้น บมจ.ผลธัญญะ (PHOL) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ…
Back to Top