คย็องกีล่าสุด

เกาหลีใต้ขยายเวลาใช้มาตรการเว้นระยะห่างขั้นสูงสุดในกรุงโซลอีก 2 สัปดาห์

หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเกาหลีใต้ตัดสินใจขยายเวลาการใช้มาตรการเว้นระยะห่างขั้นสูงสุดในกรุงโซลอีก 2 สัปดาห์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ทั้งนี้ มาตรการเว้นระยะห่างขั้นส…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,842 ราย ทำสถิติสูงสุดวันที่ 2

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1,842 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 184,103 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,784 ราย สูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1,784 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 182,265 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,252 ราย ดันยอดรวมแตะ 179,203 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1,252 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 179,203 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,536 ราย ดันยอดรวมแตะ 175,046 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1,536 ราย ซึ่งเป็นยอดติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ร…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,275 ราย สูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1,275 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 164,028 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 746 ราย ดันยอดรวมแตะ 161,541 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 746 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 161,541 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 395 ราย ดันยอดรวมแตะ 151,901 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 395 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 151,901 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 357 ราย ดันยอดรวมแตะ 151,506 รายราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 357 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 151,506 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 540 ราย ดันยอดรวมแตะ 149,731 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 540 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 149,731 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 545 ราย ดันยอดรวมแตะ 149,191 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 545 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 149,191 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 399 ราย ดันยอดรวมแตะ 148,273 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 399 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 148,273 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 611 ราย ดันยอดรวมแตะ 146,303 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 611 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 146,303 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 485 ราย ดันยอดรวมแตะ 144,637 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 485 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 144,637 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 459 ราย ดันยอดรวมแตะ 140,799 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 459 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 140,799 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 430 ราย ดันยอดรวมแตะ 140,340 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 430 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 140,340 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 538 ราย ดันยอดรวมแตะ 136,467 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 538 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 136,467 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 511 ราย ดันยอดรวมแตะ 128,283 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 511 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 128,283 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 463 ราย ดันยอดรวมแตะ 127,772 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 463 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 127,772 ราย…

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 525 ราย ดันยอดรวมแตะ 126,044 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 525 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 126,044 ราย…
1 2
Back to Top