คารม พลพรกลางล่าสุด

ครม.ไฟเขียวหลักการเอกชนครอบครองยูเรเนียมเปิดทางใช้วัสดุนิวเคลียร์ประกอบธุรกิจ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา…

ครม.อนุมัติตั้งศาลแรงงาน 2 แห่ง สมุทรปราการ-ระยอง รองรับคดีเพิ่มขึ้น

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติและรับทราบตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ ดังนี้ 1.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิ…

ครม.อนุมัติงบกลาง 292 ล้าน ช่วยอพยพคนไทยหนีภัยสงครามในอิสราเอล

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน…

ครม.เคาะแก้กฎหมายลดค่าธรรมเนียมช่วยลูกหนี้คดีแพ่ง-ล้มละลาย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) ซึ่งเป็นการปรับลดค่าธรรมเนียมให้กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องคดีแพ่งและคดีล้มละลายให้สอดคล้องกับส…

ครม. ต่ออายุยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมอีก 2 ปี สิ้นสุดมิ.ย. 69

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม…

รอแป๊ป กทม.ยังใช้บริการ 30 บาทด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไม่ได้

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30…

ครม.แก้กฎหมายลดครอบครองยาบ้า-ยาไอซ์ เหลือ 1 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1…

ครม.รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายจัดการศึกษาแบบ Fast Track สำหรับบุคคลสมรรถนะสูง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง…

ครม. ไฟเขียวไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตร…

ห่วงน้ำท่วมกรุง! นายกฯ สั่งเดินหน้ามาตรการรับมือฝน บริหารจัดการต้องเป็นระบบ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในฤดูฝน และสภาวะลานีญาที่เกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 10% นายเศรษฐา ทวีสิน…

รัฐบาลแจงแก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศแล้ว 1.5 แสนราย มูลหนี้ลด 1.2 พันล้าน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แล้วเสร็จทั่วประเทศ จำนวน 150,015 ราย มูลหนี้ลดลง 1,202 ล้านบาท โดยยังคงเหลืออีก 3,385 ราย ที่อยู่ระหว่างการดำเน…

ครม. ตั้ง “พิชัย” รักษาราชการแทนรมว.ต่างประเทศ-“สุรชาติ เทียนทอง” ที่ปรึกษา “จุลพันธ์”

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.ต่างประเทศ…

ตั้งกรมใหม่! กรมการมัธยมศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพก่อนก้าวสู่อุดมศึกษา

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา…

ครม.รับลูกผลศึกษา กมธ.วุฒิสภา สั่งยกเครื่องกฎหมายแรงงานทั้ง 13 ฉบับรวบเป็นประมวล กม.

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการแรงงาน : การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.)…

ปัดยกเลิกชุดนักเรียน แค่มาตรการผ่อนผันช่วยลดภาระผู้ปกครอง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า กระทรวงศึกษาธิการสั่งประกาศให้ยกเลิกแต่งชุดนักเรียนนั้นไม่เป็นความจริง มาตรการที่ออกมาเป็นการยกเว้นหรื…

รับเปิดเทอม! ศธ.ผ่อนผันไม่แต่งชุดนักเรียนและรองเท้าได้ ช่วยลดภาระผู้ปกครอง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการลดภาระครู นักเรียน และผู้ปกครอง…

ครม.สัญจร รับทราบไทม์ไลน์ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วปท. เริ่ม ก.ย.-ต.ค.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)ว่า ที่ประชุมรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอความคืบหน้าในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 400…

นายกฯ กำชับนโยบาย “1 ครอบครัว 1 Soft Power” ต้องคุ้มค่า-เกิดประโยชน์-เป็นรูปธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยได้มอบนโยบายในการทำงาน 3 ข้อ ดังนี้ 1. ขอให้ทำแผนการ รับ Register เพื่อคัด 1 ครอบครัว 1…

ย้ำแรงงานกัมพูชา-ลาว-เมียนมาทำงานครบ 4 ปีตาม MOU ต้องกลับประเทศต้นทางภายใน 30 เม.ย.นี้

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ย้ำเตือนแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทำงานตาม MOU เมื่อทำงานครบ 4 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง…

เริ่มวันนี้! ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทให้ลูกจ้างโรงแรม 4 ดาวใน 10 จังหวัด

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4…
1 2 3 5
Back to Top