นวพร มหารักขกะล่าสุด

ธปท. เผยโควิดทำคนไทยวางแผนทางการเงินมากขึ้น แนะออม 40% ก่อนใช้

น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดผยว่า ธปท.เผยผลสำรวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2563 โดยเป็นการสำรวจครั้งที่ 8 ตามกรอบของ The Organization…
Back to Top