บมจ.การบินกรุงเทพล่าสุด

บางกอกแอร์เวยส์ ปรับลดความถี่และยกเลิกเส้นทางบินใน-ตปท.ช่วงมี.ค.-ต.ค.63

บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดความถี่ของเที่ยวบินและยกเลิกบางเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ณ…

บางกอกแอร์เวย์ ประกาศลดค่าใช้จ่ายรับมือโควิด-19

ลดเงินเดือนผู้บริหาร 50%-ลดสวัสดิการ-เปิดทาง Leave without pay 10-30 วัน นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีภาวะช…