บี จัสติกส์ล่าสุด

ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์-อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กวาดหุ้น B เข้าพอร์ตเพิ่มก่อนร่วงติดฟลอร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.บี จิสติกส์ (B) โดย นางสาว ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566…
Back to Top