ปราโมทย์ วิทยาสุขล่าสุด

โรงงานน้ำตาล เพิ่มแรงจูงใจรับอ้อยสด แก้ปัญหาเผาอ้อยสร้าง PM2.5

โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ เดินหน้าแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เต็มที่ หวังลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เร่งขับเคลื่อนนโยบายตัดอ้อยสดส่งมอบโรงงาน พร้อมสนับสนุนรถตัดอ้อยและรับซื้อใบอ้อยสดเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย ล่าสุด…

ชาวไร่ เตรียมร้องศาลปกครอง ขอรง.เปิดหีบอ้อย 23 พ.ย. หวั่นขาดแคลนน้ำตาล

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรงร้องขอให้เปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 และเตรียมยื่นฟ้องคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล…

รง.น้ำตาลทั่วประเทศ แถลงจุดยืนค้านเพิ่ม “กากอ้อย” ในร่างแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยฯ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศมีมติร่วมกันในการออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนปฏิเสธไม่รับร่างการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย…

ส.โรงงานน้ำตาล ยื่นหนังสือนายกฯ ค้านเพิ่ม “กากอ้อย” ในคำนิยามผลพลอยได้ในร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยฯ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า ฝ่ายโรงงานน้ำตาล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนี้โดยตรง ไม่ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายร่า…

TSMC เรียกร้องรัฐบาลผลักดันอินเดียยกเลิกมาตรการอุดหนุนส่งออกน้ำตาล

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายประเทศออสเตรเลีย เสนอหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการผลักดันอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก…

3 ส.น้ำตาลคาดอ้อยเข้าหีบปีนี้เพิ่มเป็น 90 ล้านตันหลังรับซื้อขั้นต่ำ 1,000 บ./ตัน

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ 57 โรงงานได้ทำสำรวจปริมาณผลผลิตอ้อยขั้นต้นในช่วงฤดูการเพาะปลูกปี 2564/2565 คาดมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นเ…
Back to Top