พรอนงค์ บุษราตระกูลล่าสุด

แอปฯ SEC Check First เข้าใช้งานผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” ได้แล้ววันนี้ เช็กก่อนตกเป็นเหยื่อหลอกลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เชื่อมแอปพลิเคชัน “SEC Check First” กับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนของ DGA…

Crypto Insight: ก.ล.ต. เปิดใจรับคริปโทฯ ทางเลือกนักลงทุน

ภายใต้การนำทัพ ของนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ที่เน้นการทำงานที่เอาจริง Action เร็ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดในตลาดเงิน ตลาดทุน…

INTERVIEW: เปิดใจเลขา ก.ล.ต. EP3: เติมเสน่ห์ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นไทยยังมีเสน่ห์อยู่หรือไม่?! หลายๆ Sector จะยังมีการเติบโตในอนาคตหรือเปล่า? ต้องเติม Sector ไหนที่จะเป็น New S-Curve ของตลาด? จะทำอย่างไรที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามา?…

ก.ล.ต.ปลดล็อก Ultra High Net Worth เปิดทางลงทุน Spot Bitcoin ETF ผ่าน บลจ.

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงานก.ล.ต.ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ โดยให้นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth : UI)…

ก.ล.ต.เปิดตัวแคมเปญ “วิชากันลวงทุน” สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยปลอดภัยจากกลโกงหลอกลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวแคมเปญ “วิชากันลวงทุน”สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สร้างความเข้าใจถึงภัยคุกคามจากกลโกงหลอกลงทุนที่รูปแบบซับซ้อนและหลากหลายมากขึ…

ก.ล.ต. ไทยเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับตลาดทุนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาคยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมประชุม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC), EU-Asia Pacific Regulatory Forum, SFC Regional Securities Regulatory Leadership…

ตลาดทุนไทยจับมือเอกชนจัดงาน”สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน”

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่าหนึ่งในเป้าหมายด้านตลาดทุนที่สำคัญของก.ล.ต. คือการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงเงินทุนในตลา…

ก.ล.ต.เตือน 1 เม.ย.ยกเครื่องใหญ่เกณฑ์คุม บจ.ไล่ขึ้นเครื่องหมายเพิ่ม เร่งสรุป Auto Halt

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้จัดทำโครงการ “บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์…

ก.ล.ต.กาปฏิทิน มี.ค.นี้ประกาศเกณฑ์ใหม่ Program Trade-HFT พร้อมขู่ยืดไลเซ่นส์ Zipmex

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.เดินหน้าสร้างความเท่าเทียมให้กับนักลงทุนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการยกระดับมาตรการกำกับดูแลซื้อขายด้…

บอร์ดก.ล.ต.แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 3 คน มีผล 5 ก.พ.

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์…

ก.ล.ต.ถกสมาคม บจ.ร่วมวางแนวทางยกระดับการกำกับดูแลการระดมทุน-ลดอุปสรรค

ก.ล.ต. ประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) เพื่อหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาการยกระดับกฎเกณฑ์การอนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน…

ก.ล.ต.-สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมหารือแนวทางยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น-ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงแนวทางการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน…

ก.ล.ต.ประกาศยุทธศาสตร์เรียกคืนความเชื่อมั่นตลาดทุนสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ยั่งยืน หนุน Investment Token

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศยุทธศาสตร์ปี 67 เน้นส่งเสริมความเชื่อมั่น สร้างการเติบโต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดัน…

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับ Thailand ESG Fund ล็อตแรก 22 กองจาก 16 บลจ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) หรือ Thai ESG ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินท…

ก.ล.ต. เผย ASCO เล็งออกแนวทางปฎิบัติเพิ่มความเข้มงวดป้องปราม Naked Short Sell

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากการหารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)…

ก.ล.ต. พร้อมเปิดให้ บลจ. เสนอขาย Thailand ESG Fund ธ.ค.นี้

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับก…

ก.ล.ต. ขยายเวลาเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund เพื่อส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อเป็น “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน”(Sustainable…

ก.ล.ต.-ตลท.แถลงโต้ความเชื่อ “ต่างชาติทำช็อตเซล-ใช้โปรแกรมเทรดทุบหุ้นไทย” วอนอย่าหาแม่มด

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) ร่วมกันเปิดแถลงข่าวเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของสังคมการลงทุนว่า ต่างชาติทำช็อตเซลและโป…

ตลท.-ก.ล.ต. แถลงด่วน 5 โมงเย็นวันนี้ เกี่ยวกับภาวะตลาดหุ้นไทย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมแถลงด่วนในเวลา 17.00 น.…

ก.ล.ต.-ThaiBMA ร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างระบบนิเวศตลาดตราสารหนี้ไทย

ก.ล.ต. ประชุมร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับเกณฑ์กำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ…
1 2
Back to Top