พัฒนพร ไตรพิพัฒน์ล่าสุด

รายงาน: ก.ล.ต.ชวนคิดตามติดปรากฏการณ์ GameStop ในตลาดหุ้นสหรัฐ

นางสาวอรทัย นิ่มถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง และนางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอบทความเรื่อง…
Back to Top