ลดใช้พลาสติกล่าสุด

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ซึ่งเป็นมาตรการภาษีส่งเสร…

จีนเตรียมยกเลิกใช้พลาสติกในอีก 5 ปีข้างหน้า

ทางการจีนได้เปิดเผยแผนการยกเลิกหรือลดการผลิตและการใช้พลาสติกที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปีอีก 5 ปีข้างหน้า คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) และกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า…
Back to Top