ลาหยุดงานล่าสุด

สหภาพแรงงานออสเตรเลียวอนรัฐบาลสนับสนุนการลาฉีดวัคซีนโดยได้รับค่าจ้าง

หัวหน้าสหภาพแรงงานระดับสูงของออสเตรเลียได้เรียกร้องให้รัฐบาลกลางสนับสนุนการจ่ายเงินให้กับแรงงานที่ลางานเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นางแซลลี แมคมานัส เลขาธิการสภาสหภาพการค้าออสเตรเลีย (ACTU)…
Back to Top