หุ้นเพิ่มทุนล่าสุด

BYD ออกหุ้นเพิ่มทุน PP เตรียมขายพันธมิตร 31.32% ที่ 7.062 บาท/หุ้น

บล.บียอนด์ (BYD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท…

SABUY จัดสรรหุ้น PP แลกเข้าถือหุ้น SKV-SKM-ISoftel รวมมูลค่า 168.05 ลบ.

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 4 พ.ค.มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข…

NUSA เผย ผถห.WEH เสนอขายหุ้นให้ 6,012,076 หุ้นแลกหุ้นเพิ่มทุน PP

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ NUSA ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)…

STOWER ขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้นักธุรกิจฟินแลนด์ 0.10 บาท/หุ้นสูงกว่ากระดาน

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สกาย ทาวเวอร์ (STOWER) เปิดเผยว่า บริษัทได้ขายหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นนั…

RP ขยายเวลาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน General Mandate 20 ล้านหุ้น,ออกหุ้นกู้ 800 ลบ.

บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 24 ก.พ.65 มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน…

YGG ร่วง 61.63% รับขึ้น XA หมดสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน-รับวอร์แรนต์-หุ้นปันผล

หุ้น YGG ร่วงหนัก 61.63% หรือลดลง 22.65 บาท มาที่ 14.10 บาท มูลค่าซื้อขาย 202.86 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.28 น. จากราคาเปิด 12.70 บาท ราคาสูงสุด 14.60 บาท ราคาต่ำสุด 12.50 บาท บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG)…

VGI ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย ผถห.เดิม 10: 3 ที่ราคา 5 บาท/หุ้น แถมวอร์แรนต์

บมจ.วีจีไอ (VGI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ…

AAV รับทุนใหม่ 1.4 หมื่นลบ.หลังปรับโครงสร้างผถห.ครบตามแผนเพิ่มสภาพคล่อง

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน…

SMK ร่วง 5.79% หลังเพิ่มทุนขาย PP ในราคาไม่ต่ำกว่า 21.52 บาท/หุ้น

หุ้น SMK ราคาร่วงลง 5.79% มาอยู่ที่ 22.80 บาท ลดลง 1.40 บาท มูลค่าซื้อขาย 1.91 ล้านบาท เมื่อเวลา 11.08 น. โดยเปิดตลาดที่ 23.90 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 23.90 บาท และราคาลงต่ำสุด 22.70 บาท…

SMK จะเพิ่มทุนขายให้บ.ประกันนอกตลาด คาดได้เงิน 1.4 พันลบ. นำไปชำระค่าสินไหม-เงินทุน

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน…

YGG พุ่ง 11.43% หลังผู้บริหารยืนยันราคาขายหุ้นเพิ่มทุน RO ที่ 0.50 บ./หุ้น

หุ้น YGG พุ่งแรง 11.43% มาอยู่ที่ 39.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 194.05 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.14 น. โดยเปิดตลาดที่ 38.00 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 40.50 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่…

B เพิ่มทุนขาย RO 1.5:1 ที่ราคาพาร์-แจกวอร์แรนต์ รองรับแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ

บมจ.บี จีสติกส์ (B) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 87,468,005.60 บาท จากเดิม…

AJA พุ่ง 8.82% หลังหลุดมาตรการกำกับระดับ 3-หุ้นเพิ่มทุนเข้าเทรดพรุ่งนี้

หุ้น AJA ราคาพุ่งขึ้น 8.82% มาอยู่ที่ 0.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท มูลค่าซื้อขาย 593.31 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.49 น. โดยเปิดตลาดที่ 0.70 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 0.78 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่…

NCL ออกหุ้นเพิ่มทุน PP แลกซื้อ บีโอบี โฮลดิ้ง รุก Digital Marketing Services

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ…

OCEAN เตรียมโอนสำรอง-ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสม,เปลี่ยนชื่อเป็น ALPHAX

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2564ได้มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองที่เกิดขึ้นจากส่วนเกินมู…

EVER ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย ดารณี อัตตะนันทน์ 0.35 บ./หุ้น-แจกวอร์แรนต์ผถห.เดิม

บมจ.เอเวอร์แลนด์ (EVER) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น…

KC ขยายเวลาจองซื้อ-ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน RO เป็นวันที่ 8-24 พ.ย.

บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,914,009,678 หุ้น…

MAKRO ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน-หุ้นเดิม 2,270 ล้านหุ้น เพิ่มฟรีโฟลทผนึกโลตัสส์

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564…

SMART ร่วง 10.83% หลังหุ้นเพิ่มทุน 121.57 ล้านหุ้นเข้าเทรดวันแรก

หุ้น SMART ราคาร่วงแรง 10.83% มาอยู่ที่ 1.07 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท มูลค่าซื้อขาย 31.21 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.04 น. โดยเปิดตลาดที่ 1.00 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 1.08 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่…

SOLAR พุ่งต่ออีก 20% หลังดีดซีลลิ่งวานนี้ โบรกฯระบุสวน Sentiment เพิ่มทุน

หุ้น SOLAR พุ่งต่ออีก 20% หลังชนซีลลิ่งเมื่อวานนี้ โดยเช้าวันนี้มาอยู่ที่ 3.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.54 บาท มูลค่าซื้อขาย 315.07 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.16 น. โดยเปิดตลาดที่ 3.12 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่…
1 2 3

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top