อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ล่าสุด

SABUY เพิ่มทุนขาย PP เข้าลงทุนไอซอฟต์เทล-อุ๊ปส์เน็ตเวิรค์-เรดเฮ้าส์

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ…
Back to Top