เคทิสล่าสุด

KTIS คาดอ้อยเข้าหีบปี 63/64 มากขึ้น หนุนมีวัตถุดิบเพิ่มเอื้อผลงานทุกสายธุรกิจ

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) หรือ เคทิส เปิดเผยว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 63/64 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี…

KTIS ผุดโครงการ ‘3 เดือนหยุดเชื้อเพื่อชาติ’ เปิดจองแอลกอฮอล์ผ่านตัวแทนจำหน่าย

เปิดจองแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 5 ลิตร 300 บาท ผ่าน 7 ตัวแทนจำหน่าย นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) หรือเคทิส เปิดเผยว่า…
Back to Top