เคท โอไบรอันล่าสุด

WHO ออกโรงเบรกฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 หวังลดความเหลื่อมล้ำทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้นานาชาติระงับโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 3 เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการฉีดวัคซีนทั่วโลก WHO ระบุว่า นานาชาติควรระงับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น…

WHO ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ยันยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน

แพทย์หญิงเคท โอไบรอัน ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิคุ้มกัน, วัคซีน และชีววิทยาขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า WHO ไม่แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย…