เครือข่ายรามคำแหงล่าสุด

ม็อบเครือข่ายรามคำแหงฯ จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง

เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนายกฤษณะ ไก่แก้ว นัดหมายกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง…
Back to Top