เทอมฟันด์ล่าสุด

BBLAM ส่งกองทุนเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 2.25% ขาย IPO 19-21 มิ.ย.

รายงานข่าวจาก บลจ. บัวหลวง (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 13/24 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP13/24(AI) ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567…

อีสท์สปริง ส่งกองพันธบัตรรักษาเงินต้น 6 เดือน คาดผลตอบแทน 2.05% เปิดขาย 10-17 มิ.ย.

บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M19 (ES-GOVCP6M19) อายุประมาณ 6 เดือน เงินทุนโครงการ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่ผู้ลงทุนจะมี…

BBLAM เสริฟเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 2.20% ขาย IPO 23-28 พ.ค.

บลจ. บัวหลวง (BBLAM) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/24 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP11/24(AI) ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2567 ประมาณการผลตอบแทน 2.20% ต่อปี…

อีสท์สปริง เปิดขายกองเทอมฟันด์ 6 เดือน 14-21 มี.ค.คาดผลตอบแทน 2.20%

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันกองทุนเทอมฟันด์ประเภทพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาลงทุนเป็นจำน…

อีสท์สปริง ขายกองเทอมฟันด์ 1 ปี ยีลด์ 2.15% 30 ม.ค.- 5 ก.พ.ตอบรับดีมานด์ล็อกเงินต้น

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ นักลงทุนจำนวนมากได้ให้ความสนใจลงทุนในกองทุนประเภทเทอมฟันด์ เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและยังสามารถรักษาเงินต้น…

บลจ.อีสท์สปริง ส่งกองทุนเทอมฟันด์ 6 เดือนรักษาเงินต้นหวังผลตอบแทน 2.37% เปิดขายถึง 12 ต.ค.นี้

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M5 (ES-GOVCP6M5) อายุ 6 เดือน…

อีสท์สปริง ส่งเทอมฟันด์ 6 เดือน-1 ปี ขาย 4-11 ก.ค. คาดผลตอบแทน 1.80%

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่มุ่งรักษาเงินต้นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการของนักลงทุนจำนวนมากที่กำลังมอ…

SCB WEALTH เปิดขายเทอมฟันด์ 3 เดือน 7-13 ก.พ.ชูผลตอบแทน 1.10%ลงทุนขั้นต่ำแค่ 500 บาท

นายศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย CIO Office ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนเปิ…

บลจ.กสิกร ออกเทอมฟันด์จับจังหวะลงทุนสั้นกระจายเสี่ยงในตราสารหนี้คุณภาพดี

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย…

บลจ.บัวหลวง ออกเทอมฟันด์อายุ 6 เดือน เปิดขาย IPO ช่วง 21-25 ม.ค.

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP2/22 (AI) ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค.65 ในราคา 10 บาทต่อหน่วย จองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ…

บลจ.บัวหลวง ออกกองเทอมฟันด์ตราสารหนี้ต่างประเทศเสนอขาย IPO 19-24 พ.ค.

รายงานข่าวจาก บลจ.บัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP6/21 (AI) ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค.64 โดยเสนอขายในราคา 10…
Back to Top