เมธา ปิงสุทธิวงศ์ล่าสุด

ธ.ทิสโก้ ร่วมมือ ธปท.ช่วยเหลือลูกค้าตามมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์พักหนี้

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ (TISCO) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ดังนั้น…

กลุ่มทิสโก้จัดทัพใหม่ตั้ง CEO กรุ๊ป-MD แบงก์รองรับการเติบโตในระยะยาว

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามแผนการบริหารงาน เพื่อสนับสนุนการสืบทอดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยแต่งตั้ง…
Back to Top