เหล็กแปรรูปล่าสุด

สัมภาษณ์พิเศษ: BM กดปุ่มสตาร์ททรานฟอร์มธุรกิจสู่นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ย่างเข้าสู่ 26 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้ง บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล (BM) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก แต่วันนี้กำลังเดินหน้าทรานฟอร์มด้วยการใช้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจเดิมเข้าสู่…